Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 van R.T.C. de Molenrijders.

Ledenaantal

In 2014 is onze vereniging weer verder gegroeid. Hadden we in 2010 nog 88 leden, nu starten we het seizoen 2015 met 122 leden. Een groei van bijna 40% in een jaar tijd. Wie had dat ooit gedacht, dat onze vereniging nog zo enorm zou groeien. In 2014 hebben wij 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn: Maria van Bergen, Gonda Schouten, Robin Gosselaar, Jeroen Machielse, Hilda de Graaf-de Haan, Rene Lauwen, Regina Bakker, Boy van der Veer, Jack Zagers en Sjaak Bakx, Lindie Jongeneelen-Ros, Wout Verkamman en Ellen Bovee-van Bergen, Resi van Merode en Frank Crijns. Daarnaast heeft 1 lid zijn lidmaatschap opgezegd, namelijk Wim van der Eng.

Qua leeftijd kan zeker worden gesteld dat onze vereniging aan het verjongen is. De gemiddelde leeftijd is al sinds 2009 ongewijzigd en ligt tussen 52 en 53 jaar.

Het bestuur

Op 9 maart 2014 vond onze jaarlijkse voorjaarsvergadering plaats, waarbij 68 leden aanwezig waren. Frans Goorden had aan het bestuur aangegeven dat hij tijdens de voorjaarsvergadering graag zijn bestuursfunctie wilde overdragen aan iemand anders. Echter wij als bestuur wilde graag dat Frans nog een jaartje zou blijven, omdat hij zeer veel ervaring heeft binnen het bestuur. Gelukkig hebben we Frans kunnen overhalen om nog tot de najaarsvergadering te blijven.

Tijdens het seizoen waren de taken als volgt verdeeld:

John de Jongh:           voorzitter, routes, ATB

Frans Goorden:          vice-voorzitter, penningmeester en RWB

Richard Ros:               secretaris

Jac van Rijsbergen:    PR en medebeheerder website

Huub Oostdam:          beheer kleding, tijdrit, activiteitencommissie

Nu Frans had aangegeven dat hij zijn functie wilde over gaan dragen, moesten we dus nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gedurende het seizoen heeft zich 1 kandidaat gemeld, namelijk Kimmo Hornman.

Op 23 november werd het seizoen weer afgesloten met de najaarsvergadering. Deze vergadering werd bijgewoond door 65 leden. Tijdens deze vergadering neemt Frans afscheid als penningmeester. Wij vinden dat als bestuur natuurlijk erg jammer, maar zijn Frans wel erg dankbaar dat wij altijd gebruik hebben kunnen en mogen maken van zijn ruime bestuurservaring. Wij danken Frans voor zijn geweldige bijdrage en inzet.

Zoals gezegd had Kimmo zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Na een stemming gaan de leden er volledig mee akkoord dat Kimmo toetreedt tot het bestuur. Kimmo zal de taak van penningmeester en RWB overnemen van Frans. De taak van vice-voorzitter zal worden overgenomen door Jac van Rijsbergen.

In 2014 kwam het bestuur 8 keer bijeen om te vergaderen.

Activiteiten

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Iedereen kan weer een gooi doen naar het kampioenschap.

Op 16 maart stond de 1e clubrit van het seizoen op het programma, een week eerder dan in de voorgaande jaren. In tegenstelling tot de 1e clubrit in 2013, waarbij er niemand aan de start stond, stonden er nu maar liefst 63 leden te popelen om van start te gaan.

30  maart was de dag!! De dag met de grootste opkomst. Maar liefst 75 leden hebben toen aan de clubritten deelgenomen. Het is achteraf toch een goed idee geweest om nog een extra groep toe te voegen aan het “assortiment”. Anders waren de groepen waarschijnlijk wel heel groot geweest.

11 mei was er daarentegen een klein dipje. Toen stonden er, als gevolg van het slechtere weer, maar 23 leden aan de start.

In tegenstelling tot voorgaande jaren was er dit jaar voor gekozen de tijdrit te houden op 25 mei. Ook de opzet was anders van aard. Dit jaar was gekozen voor een individuele tijdrit in plaats van alleen een tijdrit voor de kampioenskandidaten. Ook was de tijdrit dit jaar niet uitgepijld met pijlen, maar kreeg men een lijstje met nummers en moest men de route volgen middels de nummers van de knooppuntenroute. Voor sommige leden was dit nog niet zo makkelijk. Een van de leden hebben we die dag zelfs helemaal niet meer teruggezien. In totaliteit hebben 47 leden aan deze tijdrit deelgenomen en alleen zij konden nu dus nog kans maken op het kampioenschap, tenminste als zij niet te veel ritten zouden missen. Dus niet deelgenomen, was geen kans meer op het kampioenschap. Achteraf bezien hadden sommige leden misschien toch wel spijt dat ze niet aan de tijdrit hadden deelgenomen.

Op 24 augustus had de activiteitencommissie weer onze jaarlijkse gezinsrit georganiseerd. Dit jaar ging de route langs diverse molens en was er met name extra aandacht voor de molen van Wouw. De opkomst was ook dit jaar weer groot. Er hebben zo’n 145 mensen aan deze rit deelgenomen.

Evenals in 2013 heeft op 30 augustus weer een team van de Molenrijders deelgenomen aan het NK Toerfietsen, die dit jaar werd gehouden in Den Dungen. Het is helaas weer niet gelukt om de titel uit 2008 te heroveren, maar ze hebben het echt geweldig gedaan. Met een 13e plaats van de 60 teams is dit zeker een applaus waard.

7 September was het weer tijd voor onze jaarlijkse deelname aan de Javadorit. In totaliteit is er met 31 leden, verdeelt over 2 groepen, deelgenomen aan deze geweldige tocht. Het was droog en de zon scheen. Dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren, waarbij het meestal regende. Helaas is het ook dit jaar weer geen van beide groepen gelukt kampioen te worden. Molenrijders A zijn geëindigd op 2e plaats en de Molenrijders-B op een na laatste plaats. Maar deelnemen is natuurlijk, belangrijker dan winnen.

28 September stond de jaarlijkse verrassingsrit op het programma, georganiseerd door de activiteitencommissie. Met alle groepen werd tegelijkertijd afgereisd naar de Heide, waar het spektakel zou gaan plaatsvinden. Dit was een zeskamp met vele onderdelen, zoals touwtrekken, velgwerpen, verspringen, en nog veel meer. Al was het soms wel erg gevaarlijk, want de velgen vlogen je soms rond je oren. Het was weer een geweldige activiteit. Activiteitencommissie, bedankt voor dit geweldige spektakel!!

12 oktober was al weer de laatste clubrit, welke traditioneel werd afgesloten met een bord soep bij Donkenhof.

Dan nu nog even wat feitjes. Ook dit jaar stonden er weer 31 ritten op de kalender, waarbij er in tegenstelling tot 2013 dit jaar geen ritten zijn geweest waarbij er niet is gefietst. Gedurende het gehele seizoen was de opkomst tijdens de clubritten hoog. Gemiddeld namen zo’n 57 leden deel aan onze clubritten t.o.v. 44 leden in 2013. De hoogste opkomst was op 30 maart met 75 leden. De laagste opkomst was op 11 mei met 23 leden.

In totaliteit hebben we dit jaar 109.360 kilometer bij elkaar gefietst. Ruim 26.000 kilometer meer dan in 2013. Dit heeft natuurlijk te maken met de geweldige groei van onze vereniging. De meeste kilometers werden dit jaar weer afgelegd door Toon Matthijssen, met maar liefst 2.430 kilometer.

De gemiddelde snelheid gedurende het seizoen bij de trimmers A was 33 km/u, bij de trimmers B 30,3 km/u, bij de  recreanten A 28,9 km/u en bij de recreanten B

25 km/u.

14 december was het dan weer zover. Na de vele voorbereidingen was het tijd voor onze al weer 6e ATB-tocht. De weersomstandigheden waren ook dit jaar voortreffelijk. Lekker koud, droog en een lekker zonnetje. Het record van 2013 hebben we helaas niet kunnen verbeteren. Maar met 1.403 deelnemers kunnen we gerust spreken van een geweldig jaar. Helaas waren er dit jaar wel 2 ongevallen te betreuren.

Dit geweldige succes hebben we allemaal mede te danken aan onze commissie en de inzet van onze vele vrijwilligers. Daarom wil ik, mede namens het bestuur, iedereen bedanken voor hun geweldige inzet en hopen dat we in 2015 weer zo veel deelnemers mogen verwelkomen en misschien wel het record van 2013 kunnen verbreken.

Het clubkampioenschap

11 januari stond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie weer op het programma, die  georganiseerd werd door onze activiteitencommissie. Na een mooie wandeling over de Heide, werd bij Donkenhof weer traditiegetrouw de clubkampioen van het afgelopen jaar bekend gemaakt. Wie o wie zou dit jaar de kampioen worden?

Na alle punten te hebben geteld waren nog 13 leden in de race voor het kampioenschap. Zij hadden voldoende punten gehaald om in aanmerking te komen voor het kampioenschap. Alleen in tegenstelling tot andere jaren was er nu geen tijdrit gehouden voor alleen de kampioenskandidaten, maar was er een individuele tijdrit georganiseerd op 25 mei. Dan is natuurlijk de vraag hebben alle kampioenskandidaten deelgenomen aan deze tijdrit, anders is het feest voor hen nu al over en uit. En er waren inderdaad 2 kandidaten die niet hadden deelgenomen aan de tijdrit. Dat waren Geert Mariën en Marleen Roks. Aan hun ging het kampioensshirt dus zo wie zo aan hun neus voorbij.

Nu waren er nog 11 kandidaten over. Nu was de uitslag van de tijdrit bepalend. Op de 11e plaats is geëindigd Piet van Oevelen, op de 10e plaats Piet van Bergen. 9e is geworden Piet van Merode, 8e Frans Ros, 7e Ad Tunderman. Op de 6e plaats is geëindigd Kees Uijtdehaag, 5e is geworden Alex van der Heijden en 4e was Kees van Eekeren.

Dan nu de top 3. Twan is geëindigd op de 3e plaats met een verschil van 0,473 km/u in de tijdrit. 2e is geworden Wim Broeren met een verschil van 0,026 km/u en kampioen 2014 is geworden Toon Matthijssen met een minimaal verschil van 0,013 km/u. De kampioenstrui, werd dit jaar gesponsord door Kees van Eekeren en werd samen met de voorzitter uitgereikt aan Toon Matthijssen.

Slotwoord

Stond 2013 nog in het teken van het stellen van criteria en het ontwerpen van het nieuwe clubtenue. Nu stond 2014 in het teken van het starten van het rijden in het nieuwe clubtenue.

2014 was weer een geweldig jaar. Onze vereniging is weer verder gegroeid. De teller staat nu al weer op 122 leden. Vanwege het mooie weer is gedurende het jaar is er op alle zondagen gefietst. We hebben met zijn allen meer dan 109.000 km bij elkaar gefietst. Dat zijn er 26.000 km meer dan in 2013. We hebben dus de magische grens van 100.000 km ruimschoots gehaald. Helaas waren er dit jaar ook wat minpuntjes, namelijk de diverse valpartijen die tijdens de clubritten hebben plaatsgevonden, maar gelukkig waren deze valpartijen niet al te ernstig.

Tot slot hopen wij, dat we er met z’n allen weer een mooi, sportief, veilig en gezond seizoen van gaan maken, en dit jaar zonder valpartijen.

 

Wouw, 8 maart 2015
Richard Ros, secretaris