Contributie

Contributie

Om deel te nemen aan de toertochten moet men lid zijn van de vereniging.

De contributie dient uit eigen beweging en vóór 1 februari van het contributiejaar te worden voldaan.
Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan kan de vereniging er niet voor instaan, dat het recht op verzekering via de NTFU tijdig kan worden geregeld.

 – De contributie bedraagt € 65,- per jaar per lid.
 – Jeugdleden (<16j) betalen € 40,-, bestuursleden betalen ook € 40,-contributie.
 – Een ondersteunend lid betaalt € 35,- per jaar.

Indien men gedurende het seizoen lid wordt, gelden onderstaande contributies;

– a. Aanmelding vòòr 1 juli € 65,-
– b. Aanmelding tussen 1 juli en 1 oktober € 45,-
– c. Aanmelding nà 1 oktober € 20,