Vertrektijden

Vertrek bij Café Zalen Donkenhof
Trimmers A-B Alle zondagen 08.30 uur
A-recreanten Alle zondagen 09.00 uur
B-recreanten Alle zondagen 09.30 uur
Aan de vertrektijden wordt stipt de hand gehouden.
Voor afwijkende tijden, zie de wielerkalender.
Bij slecht weer op geplande data van de tijdritten, verschuiven deze automatisch naar de volgende zondag. Het bestuur kan ten alle tijden het programma wijzigen, hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht. Nadere informatie in verband met wijzigingen van ritten, vertrektijden of andere activiteiten binnen de vereniging worden u middels een schrijven van de secretaris meegedeeld.