T-24 Klimroute – 88 km

De klimroute is niet uitgeschreven.

Vertrek via Wesemaelestraat – Lenaertsstraat – Nieuwestraat – Waterstraat